Dis­clai­mer

De infor­ma­tie ver­strekt op deze web­si­te is lou­ter infor­ma­tief. Mar!nk kan niet aan­spra­ke­lijk wor­den gesteld voor fou­tie­ve infor­ma­tie ver­meld op deze web­si­te, noch voor de gevol­gen van beslis­sin­gen die geba­seerd zijn op infor­ma­tie ver­strekt op deze website.